อานิสงส์ของการทำบุญ

อานิสงส์ในการสร้างลูกนิมิต

ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะนึกทำสิ่งใดก็จะทำให้สำเร็จโดยเร็วฉับพลัน สิ่งดีๆ จะเข้ามาในชีวิต ประกอบการค้าขายก็เจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย จิตใจของเราจะหนักแน่น จะไม่ท้อแท้ ไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใดที่มากระทบ และเมื่อตั้งใจจะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้ดังใจปรารถนาโดยสมบูรณ์ เหมือนดั่งที่ลูกนิมิตที่สาธุชนทั้งหลายร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อชี้เขตพัทธสีมา เพื่อให้พระสงฆ์สามารถทำสังฆกรรมในโบสถ์ได้โดยสมบูรณ์

แก้กรรมให้กับผู้ที่คิดสิ่งใดวางแผนอะไรไม่ได้เป็นไปตามที่คิดมีจิตใจอ่อนไหว หาจุดยืนในตัวเองไม่ได้ โลเล ท้อแท้ ไม่ตั้งมั่น ทำอะไรสำเร็จช้า มีอุปสรรค ประกอบการค้าไม่เจริญก้าวหน้า

อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด

ส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง  จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า

แก้กรรมให้กับผู้ที่ มีความทุกข์หนัก ชาตินี้มีความทุกข์มาก ทำอะไรก็ลำบากยากเข็ญ มีความคับแค้นใจ ไม่สบายใจ

อานิสงส์ในการสร้างฐานโบสถ์

ส่งผลให้ครอบครัว และการงาน จะเป็นบึกแผ่น ไม่คลอนแคลน     ไม่ล้ม เป็นฐานของบุญอันยิ่งใหญ่ ครอบครัว และเครือญาติ จะมีความอบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน ไม่ว่าจะเกิดชาติใด ก็จะเป็นคนมีหลักฐานมั่นคง ไม่เป็นคนหลักลอย ชีวิตมีหลัก ทำสิ่งใดก็สัมฤทธิ์ผล จะมีฐานรองรับทรัพย์เพิ่มพูนมหาศาล เหมือนดั่ง ฐานโบสถ์ ที่รองรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ฐานบุญของเรามีความมั่นคง สมบูรณ์ที่สุด

แก้กรรมให้กับผู้ที่ ครอบครัวแตกแยก มีชีวิตหลักลอย เปลี่ยนงานบ่อย ย้ายบ้านบ่อย ไม่มีหลักในชีวิต ผู้ที่รู้สึกเคว้งคว้าง คลอนแคลนในชีวิต

อานิสงส์การสร้างกุฏิถวายพระภิกษุ สามเณร แม่ชี

ส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่หรือเร่ร่อนพเนจร มีความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดังกุฏิที่เราได้สร้างถวายย่อม คุ้มแดดคุ้มฝน เป็นที่พำนักพักพิงให้แก่ ภิกษุทั้งหลายและยังส่งอานิสงส์ใหญ่ให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้ตนเองเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะมีวิมานทิพย์ เสวยสุขในภูมินั้นๆ

แก้กรรมให้กับผู้ที่ ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง ระเหเร่ร่อน ต้องเช่าเขาอยู่ เช่าเขาทำมาหากิน บางครั้งก็ถูกเขาไล่ที่บ้าง ขึ้นค่าเช่าบ้าง หรือพวกที่โดนเขาโกงบ้าน โกงที่อยู่ ที่ทำมาหากิน

อานิสงส์ในการซื้อที่ดินถวายวัด

ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยเพราะอานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้แก่พุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

อานิสงส์ในการต่อไฟฟ้าเข้าวัด

ส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมอง ทางเดินของชีวิตจะสว่างไสว ไม่มีทางตัน คิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ จิตใจจะสว่างไสว สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงตามไปด้วย ไม่ว่าเราจะไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหน ก็จะมีสิ่งที่ช่วยเราให้มีทางออก พ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ พ้นจากเคราะห์กรรม ตรงนั้นได้ เหมือนดั่งที่ไฟฟ้า ทำให้วัด สว่างไสว และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย และเกิดชาติไหนก็จะมีสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็นเลย เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีวิมานที่สว่างไสวยิ่งนัก

แก้กรรมสำหรับผู้ที่ มีความเศร้าหมองในจิตใจ พบทางตันในชีวิต และพวกที่มีความบกพร่องในการมองเห็น

อานิสงส์ของการซื้อท่อเพื่อต่อน้ำเข้าวัด

ส่งผลให้เกิดภพชาติไหนก็มีความร่มเย็นเป็นสุข ไม่คลาดแคลน ไม่หิวกระหาย จะทำให้เรามีจิตใจ ชุ่มเย็น จะไม่ได้พบกับความแห้งแล้ง มีแต่ความอุดมสมบูรณ์  ผิวพรรณก็จะผ่องใส เกิดมาจะเป็นผู้ที่มีหน้าตางดงาม วาจาไพเราะ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ถ้าทำการค้า เงินทองจะไม่ติดขัดจะไหลมาเหมือนดังสายน้ำ

แก้กรรมให้กับผู้ที่ มีโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคทางผิวพรรณ คนที่จิตใจเร่าร้อน ทำการค้าขายติดขัด หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องใช้ชีวิตในแผ่นดินที่แห้งแล้ง

อานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระ/เณร

ส่งผลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เคยถูกเราเคยฆ่า เคยทรมาน หรือกรรมที่เราทำหนักๆ ไว้กับคน และ สัตว์ อย่างเช่น ทำแท้ง จะช่วยส่งวิญญาณของลูกให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ไม่มีความทุกข์ ความหม่นหมอง  ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี

แก้กรรมให้กับผู้ที่ เคยทำแท้ง เคยฆ่าคน เคยทรมานสัตว์ ซึ่งอานิสงส์การเป็นเจ้าภาพบวชนี้มีมากล้น ซึ่งสามารถทำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้อาฆาตพยาบาตเรา จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่พยาบาทจองเวรอีกต่อไป

อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป

ส่งผลให้เป็น ผู้ที่มีอายุยืนยาว โรคภัยไข้เจ็บจะเบาบางลง ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น เพราะการที่เราได้สร้าง ตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ ให้ผู้คนได้กราบไหว้เคารพ และส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใด เราจะเป็นผู้มีบารมีมาก มีผู้คนให้ความเคารพมาก กรรมอันใดที่มีอยู่ก็จะพ้นไปได้โดยเร็ว

แก้กรรมให้กับผู้ที่ มีโรคภัยไข้เจ็บมาก ผู้ที่ถูกผู้คนสาปแช่ง ทำคุณคนไม่ขึ้น หรือคนที่ทำงานต้องใช้บารมีมาก ที่ต้องการให้ผู้คนนับถือ

อานิสงส์ของการถวายระฆัง

ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก มีความจำเป็นเลิศ  อายุยืนยาว

แก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือ เสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลาย และคนที่ต้องติดต่อทำการค้า เจรจาต่อรอง

อานิสงส์ของการสร้างโรงครัวถวายวัด

ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย  มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติ ไปที่แห่งใดก็ปลอดภัย อิ่มจิต อิ่มใจ อิ่มกายมีหน้าตาผ่องใส

แก้กรรม ให้กับผู้ที่เกิดมาชาตินี้  ไม่ค่อยพอมีพอใช้  อดมื้อกินมื้อ     หาเช้ากินค่ำ ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บ หรือแม้แต่พวกที่ไม่ค่อยมีเวลาใส่บาตรตอนเช้า การที่เราทำโรงครัวให้กับวัดก็เหมือนกับการที่เราได้ใส่บาตรทุกวัน

อานิสงส์ของการสร้างถนนเข้าวัด

ส่งผลให้มีลู่ทางในการทำมาหากิน มีช่องทางเสมอ เดินทางก็ปลอดภัยแคล้วคลาด ไม่มีอุปสรรค คล่องตัว สะดวกสบายขึ้น  ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ติดขัด มีหนทางโล่งเตียน เหมือนดั่งถนนที่ช่วยให้สาธุชนทั้งหลายได้เดินทางกันมาทำบุญในวัดได้ง่ายดาย

แก้กรรมให้กับผู้ที่ ไม่รู้อนาคตตัวเอง ไม่รู้จะทำอะไรในชีวิต ชีวิตพบกับทางตัน มืดแปดด้าน ปัญหารุมล้อม

อานิสงส์ของการสร้างหอระฆัง

ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีบ้านหลายชั้น มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไม่แออัด หูจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงชัดเจน มีเสียงอันไพเราะ มีร่างกายที่สูงโปร่ง สง่างาม ไม่เตี้ย พิการ ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เมื่อละจากภพนี้ไปแล้วจะมีวิมานหลายชั้น

แก้กรรมให้กับผู้ที่มีปัญหากับการได้ยิน หรือผู้ที่เกิดมาไม่สูง ที่อยู่อาศัยแออัด

อานิสงส์ในการสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรม

ส่งผลให้สามารถทำงานที่ใหญ่โตได้สำเร็จโดยง่าย ไม่มีอุปสรรค จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต มีอำนาจ บารมี บริวารที่ดี มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ร้อนกาย ร้อนใจ เหมือนดั่งที่หลังคาคอยคุ้มแดด คุ้มฝนให้แก่ผู้คนที่มาปฏิบัติธรรม จะไม่มีคนคิดปองร้าย จะไม่ขาดแคลนปัจจัย 4  เกิดชาติไหนมีแต่คนนับหน้าถือตา และกิจการก็จะเจริญก้าวหน้าจนใหญ่โตเสมอ

แก้กรรมให้กับผู้ที่ ทำงานใหญ่โดยเฉพาะ ผู้ใดที่ทำงานใหญ่แล้วมีอุปสรรค ไม่มีอำนาจ บริวารช่วยเหลือ หรือ คนที่มีความร้อนอก ร้อนใจ กระวนกระวายใจ มีคนปองร้าย หรือถูกให้ร้ายเสมอในชีวิต ไม่มีความร่มเย็นเป็นสุข

Advertisements

7 Responses

 1. อนุโมทนาด้วยครับ

 2. ขออนุโมทนาสาธุกับการเผยแพร่อานิสงฆ์ของการทำบุญด้วยนะคะ

 3. ขออนุโมทนาบุุญด้วยนะคะ

 4. อนุโมทนาบุญด้วยครับ

 5. “ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพท่อน้ำประปาภูเขาและโอ่งพักน้ำ เพื่อนำน้ำมาหล่อเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม ณ สวนปฏิบัติธรรมชมวิว บ้านนางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย”

  เนื่องจากสวนปฏิบัติธรรมชมวิว อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขา ห่างไกลหมู่บ้าน ขาดความเจริญ ถนนเป็นดินแดง ไม่มีไฟฟ้าและระบบน้ำประปา สำหรับไฟฟ้าขณะนี้ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินมา เพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว

  ศาลาที่พักและห้องน้ำได้เริ่มก่อสร้างขึ้นแล้ว แต่ขาดสิ่งสำคัญคือน้ำกินน้ำใช้ น้ำที่สามารถนำมาใช้ได้ อยู่บนต้นน้ำขึ้นเขาไปอีก 200 เมตร ซึ่งสร้างความยากลำบากให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ยิ่งนัก มีห้องน้ำแต่เข้าไม่ได้เพราะขาดน้ำ 

  จึงใคร่ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างระบบน้ำประปาภูเขา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถยังชีพอยู่ได้โดยไม่ลำบาก ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

  1. สายยางขนาดใหญ่และท่อส่งน้ำ ยาวรวม 200 เมตร รวมค่าแรง = 4,000 บาท
  2. โอ่งดินเผาขนาดใหญ่ 500 ลิตร สำหรับพักน้ำจากต้นน้ำก่อนที่จะนำน้ำมาใช้ 1 ลูก ราคาพร้อมส่งถึงบนเขา = 1,000 บ.

  ร่วมเป็นเจ้าภาพระบบน้ำประปาภูเขา ณ สวนปฏิบัติธรรมชมวิว หมู่บ้านนางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ได้ที่ ธ.กสิกร สาขาร้อยเอ็ด ชื่อบัญชี น.ส.เกณฑ์ นิลพันธ์ หมายเลขบัญชี 329-2-340000

  สอบถามรายละเอียดและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณแม่ชีเกณ์ 0868540049 (ดีแทค) , 0861009373 (วันทูคอล) หรือแจ้งผ่านทางเฟสบุค แม่ชีเกณฑ์ วัดป่าเจดีย์เทวธรรม จ.ร้อยเอ็ด httpพs://www.facebook.com/profile.php?id=100006281232950&ref=tn_tnmn

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเทอญ…สาธุ
   

 6. “ขอเชิญร่วมสร้างห้องน้ำผู้พิการ ณ สถานปฏิบัติธรรมนางเขียวข่อม อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย”

  วัดร้างริมถนนท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ ซึ่งชื่อเดิมแต่โบราณว่า “วัดถิ่นตอง” ใกล้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย ต. กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็นวัดที่นางเขียวข่อม ธิดาของกษัตริย์ลาวสร้างไว้เมื่อพันกว่าปี ที่นี่ไม่มีพระประจำ มีแต่พระธุดงค์และผู้ปฏิบัติธรรมมาภาวนาเป็นระยะ จุดที่ตั้งของวัดตรงข้ามกับนครเวียงจันทน์พอดี สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและนครเวียงจันทน์ได้

  บรรยากาศในวัดร้าง เงียบ สงบ เย็นเหมาะแก่การภาวนายิ่งนัก สถานที่แห่งนี้กำลังจะถูกปรับปรุงให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 เพื่อผู้ปฏิบัติธรรมทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำโขง และเป็นที่พักภาวนาของพระธุดงค์กรรมฐาน โดยจะเริ่มเปิดปฏิบัติธรรมครั้งแรก วันที่ 11-14 ก.ค. 57 นอกจากนี้คุณแม่ชีเกณฑ์ จะเปิดให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่สามารถพาผู้พิการหรือผู้สูงอายุ มาพักภาวนาหรือมาเที่ยวชมวิวนครเวียงจันทน์ได้

  เนื่องจากห้องน้ำที่มีเก่าและทรุดโทรมมากดังภาพ ส่วนห้องน้ำที่สร้างในภายหลัง ผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ เพราะอิฐบล็อคที่ก่อวางห่างกันจนมีช่องให้มองลอดเข้าไปได้ และต่ำเกินไป คนตัวสูงเข้าไปจะต้องก้ม คุณแม่ท่านจึงจะสร้างห้องน้ำขึ้นใหม่เพียง 1 ห้องก่อน เป็นห้องน้ำที่สามารถใช้ได้ทั้งคนปกติและผู้พิการ และปรับปรุงห้องน้ำเดิมให้พอใช้ได้ไปก่อน แล้วท่านจะพิจารณาในภายหลังอีกที ถ้ามีผู้ใจบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา หรือเห็นทางสว่างของผู้ประพฤติปฏิบัติ ท่านจะสร้างศาลาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมไปได้ทั้งหน้าฝนและหน้าแล้ง ถ้าหน้าฝนอาจจะอยู่ไม่ได้ เพราะยังไม่มีที่อาศัย มีเฉพาะกระท่อมเล็กๆ บรรจุไม่ได้สักกี่คน 

  **** จึงขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำเพื่อผู้พิการ 1 ห้องและปรับปรุงห้องน้ำเดิม ด้วยงบประมาณ 40,000 บาท *****

  สามารถโอนเงินร่วมบุญได้ที่ ธ.กสิกร สาขาร้อยเอ็ด ชื่อบัญชี น.ส.เกณฑ์ นิลพันธ์
  หมายเลขบัญชี 329-2-340000 
  สอบถามรายละเอียดและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณแม่ชีเกณฑ์ 0868540049(ดีแทค) , 0861009373 
  หรือแจ้งการโอนเงินผ่านทางอินบ๊อกของเฟสบุคได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006281232950 
  “ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ”

 7. ขออนุโมทนา สาธุด้วยคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: